os. Stefana Batorego 15, 60-687 Poznań      504-070-072     kontakt@klima-poznan.pl

Poznań - Skontaktuj się z nami


logo-klima-poznan
Klima-Poznan.pl
os. Stefana Batorego 15
60-687 Poznań
NIP: 972-00-65-498
Telefon: 504-070-072
E-mail: kontakt@klima-poznan.pl

Tu jesteśmy!

Wyślij formularz

Poznań


Poznań to miasto na prawach powiatu w zachodniej Polsce. Jest on położony nad rzekami Warta i Cybina na Pojezierzu Wielkopolskim. Poznań jest jednym z najstarszych i największych miast w Polsce. Jest to także stolica Wielkopolski oraz województwa wielkopolskiego. Powierzchnia miasta wynosi 26 137 ha. W tym wyszczególniamy: użytki rolne (8 019 ha), lasy oraz grunty leśne (3 569 ha), pozostałe grunty i nieużytki (14 549 ha). Liczba mieszkańców w Poznaniu wynosi 533 830 osób. Miasto to jest bardzo silnie powiązane komunikacyjnie oraz ekonomiczne z gminami powiatu poznańskiego. Tworzą one aglomerację poznańską, która posiada wspólną infrastrukturę.

Poznań jest dużym ośrodkiem gospodarczym, kulturalnym i akademickim. Znajduje się tutaj Poznański Okręg Przemysłowy. W Poznaniu mocno rozwinięty jest handel oraz usługi. Co roku odbywają się w tym mieście Międzynarodowe Targi Poznańskie. W miejscowości działa 8 państwowych szkół wyższych oraz 17 uczelni prywatnych. Na terenie miasta w celu ochrony cennych miejsc przyrodniczych ustanowiono dwa rezerwaty przyrody, trzy zespoły przyrodniczo-krajobrazowe oraz obszar chronionego krajobrazu Dolina Cybiny.

Położenie miasta Poznań

Znajduje się ono w środkowo-zachodniej Polsce. Poznań jest położony na obszarze trzech mezoregionów fizjograficznych, czyli zachodniej części na Pojezierzu Poznańskim, wschodniej na Równinie Wrzesińskiej, północnej-południowej na Poznańskim Przełomie Warty. Są to obszary makroregionu Pojezierza Wielkopolskiego. Miejscowość jest położona w dolinie rzeki Warty oraz w dolinach mniejszych cieków Bogdanki, Cybiny i Głównej.

Ukształtowanie terenu

Większa część obszaru miasta jest położona na terenach wysoczyznowych, które są umiejscowione powyżej 80 m n.p.m. Ta mniejsza część jest położona na wyższych terasach rzecznych oraz w obrębie rynien glacjalnych. Reszta obszaru znajduje się na terasie zalewowej doliny Warty. Najwyżej położonym punktem w Poznaniu jest Góra Moraska (154 m n.p.m.). Najniższy punkt znajduje się na 50 m n.p.m. i jest to dolina Warty.

Instalacja klimatyzacji Poznań

Stary Rynek w Poznaniu - Sprawdź dojazd
Zamek Cesarski - Sprawdź dojazd
Nowe Zoo - Sprawdź dojazd
Port Lotniczy Poznań-Ławica im. Henryka Wieniawskiego - Sprawdź dojazd
Termy Maltańskie - Sprawdź dojazd